De belangen van de Leeuwhondjes worden vertegenwoordigd door de rasvereniging:

De Pekingees en Dwergspanielclub (PDC)

Dit weblog maakt deel uit van de website van de Pekingees- en Dwergspanielclub.
De content valt buiten de verantwoording van de rasvereniging.

dinsdag 23 juni 2009

Invoering Rasspecifiek Fokreglement

Op 23 april 2009 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het bestuursvoorstel om het rasspecifieke fokreglement (RFR) te gaan invoeren.
De Commissie Certificering & Reglementering, bestaande uit Sandra Ottens en Robert Brouwer, gaat dit begeleiden.

De bedoeling is per ras in overleg te treden met de fokkers en overige belangstellende leden van dat ras en zo voor elk ras een RFR in concept op te stellen.
Voor het overleg willen we in principe de weblogs (per ras) gaan gebruiken, hoewel daarvoor nog wel een paar zaken geregeld moeten worden, want we willen geen inmenging van mensen die er niets mee te maken hebben.
Maar, omdat (nog) niet iedereen over internet beschikt, zullen we ook andere kanalen zoals telefoon en/of briefpost inzetten, als dat nodig mocht zijn.

Inventarisatie deelnemers

De commissie wil beginnen met een inventarisatie van de aantallen leden per ras die willen deelnemen aan het overleg dat moet leiden tot een rasspecifiek fokreglement.
Wij verzoeken dan ook iedereen die wil deelnemen aan de discussie van één of meerdere rassen, of op de hoogte gehouden wil worden van de ontwikkelingen, het formulier in het midden van dit clubblad in te vullen en op te sturen.
U kunt het formulier ook op de website van de club vinden. U kunt het hier het formulier downloaden, op uw PC invullen en per e-mail inzenden.

Concept-RFR

Ondertussen zal de commissie een universeel concept-RFR opstellen, in het door de Raad van Beheer voorgeschreven model, maar gebaseerd op ons eigen huidige fokreglement.
Dat kan dan de basis zijn voor elk afzonderlijke RFR per ras.

Zodra we weten welke leden van elk ras mee gaan doen (en op welke wijze) gaan we per ras het overleg starten. Gezien het grote aantal rassen niet voor alle rassen tegelijk, maar waarschijnlijk per 3 of 4 rassen. In principe gaan we geen bijeenkomsten organiseren, maar mocht het echt nodig blijken, is dat natuurlijk wel mogelijk.
Afhankelijk van de voortgang zullen we tussentijds de resultaten terugkoppelen.
Globaal in het clubblad en meer specifiek via de weblogs en e-mail (of briefpost) naar de belanghebbenden.

Zodra de deelnemers van een bepaald ras het met elkaar eens zijn over de inhoud van hun concept-RFR, wordt dat overleg beëindigd en wordt een overleg voor een volgend ras opgestart.
Uiteindelijk zullen de verschillende concept-RFR-en in een Algemene Ledenvergadering (we mikken op het voorjaar van 2010) goedgekeurd moeten worden.

De Commissie Certificering & Reglementering
Sandra Ottens
Robert Brouwer

Geen opmerkingen: