De belangen van de Leeuwhondjes worden vertegenwoordigd door de rasvereniging:

De Pekingees en Dwergspanielclub (PDC)

Dit weblog maakt deel uit van de website van de Pekingees- en Dwergspanielclub.
De content valt buiten de verantwoording van de rasvereniging.

maandag 13 juli 2009

Invoering Rasspecifiek Fokreglement

Vragenlijst t.b.v. discussie

Onderstaande vragen dienen als “kapstok” voor de discussie over het rasspecifieke fokreglement voor uw ras.
We willen ons in deze discussie vooralsnog richten op de inhoud van het RFR.
De indeling, opmaak en exacte teksten komen later aan bod.

De vragen zijn per aspect gegroepeerd. Hopelijk kunnen we ze ook per aspect bespreken en afhandelen.
Per vraag wordt in de toelichting vermeld wat ons huidige fokreglement en/of het Basisreglement Stambomen (van de Raad van Beheer) erover zegt.

Fokregels teef

In het Basisreglement Stambomen staat, dat een teef :

- niet gedekt mag worden vóór zij 16 maanden oud
- niet meer voor de eerste maal gedekt mag worden als zij 72 maanden oud is
- niet meer gedekt mag worden als zij 96 maanden oud is
- niet meer dan twee nesten binnen 24 maanden mag krijgen, waarbij de periode tussen het eerste en het tweede nest minimaal 10 maanden moet zijn
- niet meer dan vijf nesten in haar leven (in Nederland) mag krijgen.

1) Vindt u deze regels voldoende voor uw ras of moeten de criteria worden aangescherpt ?

Eerst stond er in het BRS dat de teef bij de eerste dekking niet ouder mag zijn dan 60 maanden. Op verzoek van rasverenigingen met grote rassen is daar later 72 maanden van gemaakt, omdat men vaak op veel latere leeftijd een eerste nest neemt.
De Pekingees- en Dwergspanielclub heeft voornamelijk kleine rassen. Het eerste nest wordt bij onze rassen in de regel juist op vrij jonge leeftijd genomen. Daarom hebben we die 60 maanden laten staan., maar dat kan desgewenst worden gewijzigd in 72 maanden.

Fokregels reu

2) Hoe oud moet een reu minimaal zijn vóór hij voor de fok mag worden gebruikt ?

Om aan de exterieur-eisen in ons huidige reglement te voldoen, moet de reu minimaal
9 maanden oud zijn.
Houdt u ook rekening met eventuele verplichte gezondheidsonderzoeken.

3) Zou er een maximale leeftijd voor de dekreu moeten gelden ?

4) Zou u eisen willen stellen aan de mate van verwantschap tussen reu en teef ?

5) Vindt u dat er voor een combinatie een maximaal aantal herhalingen moet gelden ?

6) Hoeveel nesten mag een reu maximaal voortbrengen
a) Per kalenderjaar
b) In zijn hele leven ?

7) Moeten er voor buitenlandse dekreuen aanvullende eisen worden gesteld ?
Zo ja, welke ?

8) Moet kunstmatige inseminatie van levende dekreuen mogelijk zijn ? Zo ja, onder welke voorwaarden ?

9) Idem, voor overleden dekreuen.

10) Moeten monorchide reuen worden uitgesloten van de fokkerij ?

Gezondheidsonderzoeken

11) Moeten er voor uw ras gezondheidsonderzoeken verplicht worden gesteld alvorens met een hond te mogen fokken ? Zo ja, welke onderzoeken en welke consequenties wilt u verbonden zien aan de resultaten ?

Momenteel zijn alleen voor de Lhasa Apso en Coton de Tuléar oogonderzoeken verplicht.
Mogelijke onderzoeken zijn bijvoorbeeld heup- en elleboogdysplasie, patella luxatie, doofheid, PRA, cataract, distichiasis.
Consequenties kunnen zijn uitsluiting voor de fokkerij of een vereiste aan de onderzoeks-uitslag van de beoogde partner.

Er moeten niet persé consequenties worden verbonden aan gezondheidsonderzoeken.
Deze onderzoeken kunnen ook verplicht worden om eerst een goed beeld te krijgen van de stand van zaken binnen een ras. In een later stadium kunnen, als men dit op basis van de resultaten nodig acht, consequentes worden verbonden aan bepaalde uitslagen.

In 2007 is een enquête gehouden onder fokkers van uw ras met betrekking tot erfelijke gezondheidsproblemen. De (anonieme) resultaten van deze enquête zullen worden verspreid onder de deelnemers, zodat ze gebruikt kunnen worden in de discusseie.

12) Moeten lijders aan epilepsie worden uitgesloten van de fokkerij ?

Exterieur

In ons huidige fokreglement staat dat een hond tenminste tweemaal moet zijn uitgebracht op een tentoonstelling of KCM, zonder eisen te stellen aan de kwalificatie. Elke kwalificatie anders dan een diskwalificatie is dus okee.

13) Moet er een minimale kwalificatie (U – ZG – G) worden gehaald ?

Bij een aankeuring moeten de keurmeesters die minimale kwalificatie in acht nemen bij hun beslissing of de aan te keuren hond een voldoende krijgt.

14) Moet een hond op meer of minder tentoonstellingen/KCM’s zijn uitgebracht ?

Gedrag

We kunnen gewoon opnemen dat ouderdieren moeten voldoen aan de karakterbeschrijving in de rasstandaard, maar misschien vindt u dat er meer moet worden beschreven.

15) Is het nodig dat bijvoorbeeld een gedragstest wordt afgenomen alvorens dieren mogen worden ingezet in de fokkerij ?


Pups

16) Vanaf welke leeftijd mogen pups worden afgegeven ?

Pups dienen op het moment van afgifte deugdelijk te zijn ontwormd en ingeënt. Tevens dient een, door een dierenarts, volledig ingevuld dierenpaspoort te worden afgegeven.

17) Moeten de pups nog aan bepaalde gezondheidsonderzoeken worden onderworpen voordat ze mogen worden afgegeven ?

Geen opmerkingen: