De belangen van de Leeuwhondjes worden vertegenwoordigd door de rasvereniging:

De Pekingees en Dwergspanielclub (PDC)

Dit weblog maakt deel uit van de website van de Pekingees- en Dwergspanielclub.
De content valt buiten de verantwoording van de rasvereniging.

zondag 9 januari 2011

Rasspecifieke Fokreglementen van kracht.

Met ingang van 1 januari 2011 zijn de Rasspecifieke Fokreglementen van kracht. De regels betreffende het gebruik van buitenlandse dekreuen gaan pas gecontroleerd worden na de ledenvergadering van 16 februari 2011. Dit i.v.m. mogelijke wijziging van die regels.

Het rasspecifieke Fokreglement van uw ras kunt u vinden in de database van uw ras. De invoering van de Rasspecifieke fokreglementen geeft veel veranderingen voor de controle van de pupinfo.

Daarom is er per heden ook een nieuwe versie van het formulier voor de dek- en geboorteaangifte.

Het formulier is op een aantal punten aangepast en kan op de gebruikelijke wijze op de site van de Pekingees- en Dwergspanielclub worden gedownload.

Omdat de fokreglementen van de verschillende rassen nogal van elkaar verschillen is de controle van de dek- en geboorteaangifte een flinke klus geworden. U wordt daarom met klem verzocht om het formulier tijdig en zo volledig mogelijk in te vullen.

Formulieren zonder de juiste bewijsstukken van zowel tentoonstellingsbezoek als de vereiste gezondheidsonderzoeken worden niet in behandeling genomen.

Geen opmerkingen: