De belangen van de Leeuwhondjes worden vertegenwoordigd door de rasvereniging:

De Pekingees en Dwergspanielclub (PDC)

Dit weblog maakt deel uit van de website van de Pekingees- en Dwergspanielclub.
De content valt buiten de verantwoording van de rasvereniging.

zondag 8 juli 2012

Clubblad digitaal


Op de BALV van 17 mei is er besloten om voortaan het clubblad 3 x per jaar
digitaal te gaan versturen. Ieder jaar in december zal dan ook er een papieren
clubblad worden uitgebracht. Hierin zullen alle belangrijken zaken van het afgelopen jaar en het komende jaar zoveel mogelijk vermeld staan. Dus een echt ‘bewaarexemplaar’. Voor leden die geen internet hebben bestaat de mogelijkheid een geprinte versie van het clubblad toegestuurd te krijgen. U moet ons hiervan dan wel telefonisch of schriftelijk op de hoogte stellen.

Om iedereen het clubblad te kunnen toesturen hebben wij uw emailadres nodig. Hiervoor vraag ik u om dit zo spoedig mogelijk aan het secretariaat te laten weten. U kunt hiervoor een mail sturen naar: webmaster@pekingees-en-dwergspanielclub.nl.

Geen opmerkingen: