De belangen van de Leeuwhondjes worden vertegenwoordigd door de rasvereniging:

De Pekingees en Dwergspanielclub (PDC)

Dit weblog maakt deel uit van de website van de Pekingees- en Dwergspanielclub.
De content valt buiten de verantwoording van de rasvereniging.

dinsdag 21 augustus 2012

Databases offline


Al weer een geruime tijd hebben wij onze leden de mogelijkheid geboden om
gebruik te maken van databases voor het invoeren van stambomen en
gezondheidstesten.

De maker van de databases heeft ons recentelijk laten weten dat het gebruik van de
databases niet op huidige manier gecontinueerd kon worden. Het bestuur werd verzocht een
keuze te maken tussen het continueren van het gebruik van de databases alleen op voorwaarden
gesteld door de maker van de database of om een eenmalig bedrag te betalen voor het gebruik van
de databases. De databases zouden met de laatste optie dan eigendom van de Pekingees- en
Dwergspanielclub worden.

Omdat er door de meeste rassen niet of niet intensief gebruik wordt gemaakt van de
databases heeft dit het bestuur doen besluiten om het gebruik van databases op te zeggen.

Het bestuur zal zich nog buigen over het bieden van een mogelijk alternatief in de toekomst.

Geen opmerkingen: